HACCP

(Hazard analysis and critical control point - analiza riscurilor și a punctelor critice de control - HACCP Craiova)

Acțiuni preventive

Este un sistem preventiv de control care are drept scop asigurarea calității alimentelor. Se bazează pe acțiuni preventive în cadrul tuturor proceselor din lanțul alimentar: aprovizionare, recepție, depozitare, producție, livrare și transport.

Toate sectoarele producătoare de alimente și băuturi

Principiile HACCP pot fi aplicate tuturor sectoarelor producătoare de alimente și băuturi, distribuției serviciilor din alimentația public, atât pentru produsele existente cât și pentru produsele noi.

Avantajele implementării unui sistem de management al siguranței alimentului bazat pe principiile HACCP:

  • Garantarea siguranței alimentare
  • Reducerea posibilității apariției accidentelor care pot duce la contaminarea alimentelor
  • Reducerea rebuturilor și reclamațiilor clienților
  • Creșterea încrederii consumatorilor în produs
  • Reducerea necesității și costurilor testării finale a produsului
  • Îmbunătățirea imaginii firmei

Avem specialiști pregătiți în implementarea sistemului HACCP în toate domeniile de activitate ale sectorului alimentar.

Hotărârea de Guvern nr. 924 din 2005

Intocmim proceduri pentru HACCP in Craiova, pentru intreg sectorul alimentar.

Alte servicii

Cursuri de igienă

Suntem avizați de Ministerul Sănătății și Ministerul Educației și Cercetării să desfășuram cursuri de instruire privind ÎNSUȘIREA NOȚIUNILOR FUNDAMENTALE DE IGIENĂ.

Punere pe piața U.E. a produselor cosmetice

Scopul serviciilor noastre este de a facilita comercializarea eficientă a produselor cosmetice.

Studii de impact asupra sănătății populației

Societatea noastră este autorizată să efectueze studii de impact asupra sănătății populației.

HYGMASTER înseamnă PREVENȚIE