Studii de impact

Studiile de impact asupra sănătății populației (EIS) sunt necesare pentru obiectivele ce intră sub incidența Ordinului Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației. Studiu de impact asupra sanatatii populatiei.

Impactul asupra mediului

Studiile EIS sunt necesare atât pentru obiectivele funcționale care se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, cât și pentru cele care nu se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Studii de evaluare

Planuri, proiecte, investiții, componente sau activități care urmează să fie realizate, sunt în curs de realizare sau care au fost deja realizate reprezintă obiective funcționale care necesită studii de evaluare a impactului asupra sănătății populației.

Societatea noastră este autorizată

Societatea noastră este autorizată, în baza unui aviz de abilitare, să efectueze studii de impact asupra sănătății , fiind înscrisă în Evidența elaboratorilor de studii de evaluare a impactului asupra sănătății (EESEIS), afisată pe site-ul Centrului Național de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar din Institutul Național de Sănătate Publică.

Dispunem de specialiști bine pregătiți

Dispunem de specialiști bine pregătiți, cu o vastă experiență practică și teoretică, capabili să evalueze impactul asupra sănătații populaței prin studii prospective/concomitente/retrospective ale funcționării unui proiect, pe baza documentelor depuse de titularul proiectului.

Efectuam studii de impact asupra sanatatii populatiei in toata tara.

Alte servicii

Cursuri de igienă

Suntem avizați de Ministerul Sănătății și Ministerul Educației și Cercetării să desfășuram cursuri de instruire privind ÎNSUȘIREA NOȚIUNILOR FUNDAMENTALE DE IGIENĂ.

Hazard analysis and critical control point (HACCP)

Este un sistem preventiv de control care are drept scop asigurarea calității alimentelor.

Punere pe piața U.E. a produselor cosmetice

Scopul serviciilor noastre este de a facilita comercializarea eficientă a produselor cosmetice de către firmele implicate în importul și distribuția produselor cosmetice.